Chào mừng Tân sinh viên

Quy trình nhận tài khoản sinh viên
  1. Kiểm tra thông tin cá nhân và thông tin sinh viên trên hệ thống đúng với giấy báo nhập học. Nếu bạn đã nhập đúng thông tin cá nhân nhưng hệ thống vẫn báo sai thông tin thì sẽ điều chỉnh bằng cách gọi các số điện thoại hỗ trợ của bộ phận hỗ trợ hồ sơ để cập nhật dữ liệu rồi thực hiện lại BƯỚC 1
  2. Xác nhận thông tin của mình, hệ thống sẽ cấp tài khoản email trường có đuôi @huemed-univ.edu.vn và mật khẩu.
  3. Đăng nhập tài khoản được cấp, đổi mật khẩu và đặt thông tin khôi phục tài khoản

Tôi đã đọc kỹ và sẽ làm theo các hướng dẫn trên và chịu trách nhiệm với các thông tin mình cung cấp!
THÔNG TIN

- Chuyên trang sinh viên:
sinhvien.huemed-univ.edu.vn
- Quy chế công tác sinh viên:
huemed-univ.edu.vn
- Chế độ chính sách:
huemed-univ.edu.vn

LIÊN HỆ HỖ TRỢ

Hỗ trợ thông tin hồ sơ

Phòng Chính trị - Công tác sinh viên
☎ 0234 384 57 85

Hỗ trợ đăng nhập tài khoản

CN. Phan Thanh Luân
☎ 0779 234 448